Herkomst rites

(Verantwoording van Alberto Villoldo, The four Winds society):

Al duizenden jaren lang voeren mensen over de hele aarde rituelen en initiaties uit. De initiaties van de Munay ki zijn gebaseerd op de inwijdingspraktijken van de sjamanen van de Inca’s en van de volkeren en culturen uit de pre-Incatijd van de Andes en de Amazone. Ze worden gepresenteerd op de manier zoals dat geleerd is, helemaal gewist van de sporen van de culturen waar ze vandaan komen. Dit is gedaan uit respect voor de inheemse tradities en om het idee te voorkomen dat Westerlingen traditionele sjamanen of Indianen kunnen worden.

De Healers Rite, de Initiatie van de Heler, is bekend als de Hampe zegening en komt van de mensen van de Q’ero hooglanden

De Bands of Power, de Banden van Kracht zijn overgebracht door Juan Victor Nuñez del Prado, een vriend en collega, wiens vader een van de eerste ontdekkers van de Q’ero gemeenschap was.

De Harmony Rites, de Initiatie van Harmonie, komt van de Q’ero laaglanden, de Huachipayre mensen van de rand van de Amazone. Ik heb dit van don Alejandro Cahuanchi geleerd, een renowned, welbekende heler.

De Seers Rite, de Initiatie van de Ziener, wordt in veel verschillende vormen uitgevoerd door de mensen van de Noord Kust van Peru (de afstammelingen van de Chimu en Moche culturen) en door de zieners en trackers van de Amazone.

De Daykeepers Rite, Initiatie van de Hoeder van de Dag, is onder de Q’eros bekend als de Pampamesayok, verwijzend naar de laaglanden en de valleien van de ‘pampa’ en naar de mesa of de altaar.

De Wisdomkeepers Rite, de Initiatie van de Hoeder van Wijsheid, staat onder de Q’eros bekend als de Altomesayok inwijding, naar de hoge bergen van de Andes verwijzend. Don Manuel Quispe was de laatste grote Altomesayok van de Q’eros.

De Earthkeeper Rite, Initiatie van de Hoeder van de Aarde, is onder de Q’eros bekend als de Kurak Akuyek initiatie, verwijzend naar de elder, de wijze oude, die de wijsheid “kauwt” of voorkauwt om de jonge volgelingen deze wijsheid in begrijpelijke ‘brokjes’ te kunnen voeden.

De Starkeepers Rite, de Initiatie van de Hoeder van de Sterren, is bekend als de Mosoq Karpay, wat ‘nieuwe inwijding’ in de Qechua-taal betekent. Deze initiatie verkondigt en bereidt voor op de ‘Tijd die Komt’. De structuur van de Inca kosmologie gaat van de Aarde (Pachamama) naar de Bergen (Apu’s) naar de Sterren.

De Creator Rite, de Initiatie van Creatie, is bekend als de Taytanchis initiatie. Het woord Taytanchis betekent letterlijk ‘God’.

Stappen in evolutie

Deze initiaties zijn niet alleen inwijdingsfasen, maar waarschijnlijk stappen in de evolutie van de mensheid. Terwijl naties vechten voor een stukje grond en oorlogen voeren over een land, moeten wij de wijsheid vinden om vrede te creëren voor alle mensen. Terwijl onze ruimtetelescopen ons beelden laten zien van een immens en onmetelijk Universum, moeten we een menselijk verhaal vinden dat de sterren insluit. En terwijl ons vermogen om de wereld te vernietigen alleen maar groter wordt, worden we geroepen om op te staan en de taak op ons te nemen van het stewardship, het hoederschap over alle schepping.

Stewardship

In essentie, gaan de initiaties over stewardship, over het Hoederschap, Je krijgt ze niet als prijs voor een fantastisch ego of als erkenning van welke prestatie dan ook, en ze maken iemand ook niet tot iemand heel speciaal. Integendeel, ze maken iemand op een unieke manier onbelangrijk. Want alleen dan kun je, vanuit een non-ego houding, waarachtig echt tot dienst zijn.

Tijdens hun bezoeken aan de Verenigde Staten, werd er door de Inca’s nadrukkelijk op gewezen dat de initiaties niet voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen. Ik heb ervaren dat ze niet zullen opbloeien, mits wij ze op onze beurt weer met veel Munay, met veel liefde, doorgeven aan anderen.

In munay,

Dr. Alberto Villoldo Phd.
Maart 2007
(Bron: The four winds society)

NB: De helingtechnieken en inwijdingen draagt Alberto al gedurende bijna 20 jaar uit, met name via de door hem opgerichte opleidingsorganisatie The Four Winds Society in Amerika. Don Manuel heeft het aardse bestaan verlaten in december 2004.