Disclaimer

De website www.haraco.org wordt beheerd door Hara & Co. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. De Hara & Co is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht

Op de inhoud en vorm van de site van Hara & Co zit copyright. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar de Hara & Co leidende verwijzingen in deze informatie. De Hara & Co nodigt gebruikers van haar informatie, evenals andere intermediairs, uit om tot wederzijdse afstemming over het Hara & Co-informatieaanbod te komen.

E-mailbeleid

Hara & Co streeft ernaar om je vraag binnen een werkdag af te handelen. Mocht de beantwoording van uw vraag meer tijd in beslag nemen, dan wordt hierover contact met je opgenomen.

E-mail disclaimer

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele attachments) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:
1. De Hara & Co geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail;
2. De Hara & Co geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mailvekeer brengt verder met zich mee dat:
1. Aan persoonlijke opvattingen van coaches geen rechten zijn te ontlenen;
2. Een e-mail computervirussen kan bevatten. De Hara & Co is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Techniek

De site is ontworpen voor schermgrootte 1024×768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla firefox (versie 1.5 of hoger) en Microsoft Internet Explorer (versie 10.0 of hoger).