ODC organisaties

Wil je (nog meer) bevlogen medewerkers? De volgende stap maken in ontwikkeling van je medewerkers?  Vastgelopen medewerkers weer laten bloeien? Inzicht krijgen in de (onbewuste) talenten van je medewerkers? Ook goed blijven presteren onder druk en bij stress? Wil je de juiste mensen op de juiste plek?  Wil de juiste teamsamenstelling?

ODC coaching is een waardevol hulpmiddel hiervoor. Snel, simpel, diepgaand, maar soms ook confronterend. Maakt onbewust gedrag bewust. Geeft inzicht in en richting aan ontwikkeling. Maakt persoonlijke valkuilen inzichtelijk. Geeft persoonlijke aandacht.

Onderzoek

Uit onderzoekt blijkt dat de top 7 persoonskenmerken voor (persoonlijk) duurzaam presteren zijn:

 • Zelfeffectiviteit
 • Aanpassingsvermogen
 • Fit met mentale taakeisen
 • Intrinsieke motivatie
 • Intelligentie
 • Toewijding
 • Vitaliteit

(Bas Kodden, Nyenrode Business Universiteit 2017)

ODC meting geeft inzicht in onder andere deze bovenstaande (onbewuste) persoonskenmerken. De coaching geeft richting hoe deze te ontwikkelen om te komen tot duurzame prestaties van medewerkers.

Talent is goed. Karakter is beter!

ODC meting en ODC coaching

 • Snel, simpel, diepgaand, maar soms ook confronterend
 • Online invullen
 • Overzichtelijke presentatie, heldere rapportage
 • Persoonlijke terugkoppeling van de resultaten
 • Persoonlijke coaching/ begeleiding in de te nemen vervolgstappen
 • Laat een heldere scheiding zien tussen natuurlijke kracht en aangeleerd, en daarmee kwetsbaar, gedrag
 • Geeft inzicht in natuurlijke -, ontwikkelbare talenten en moeilijk ontwikkelbare talenten (competenties)
 • Maakt bewust wanneer iemand in zijn kracht staat en waar de valkuilen liggen
 • Maakt onbewust gedrag bewust
 • Voorspelt gedrag onder druk, bij veel stress
 • Maakt ook gebruik van de typologieën van Jung
 • Wetenschappelijk gevalideerd instrument
 • Ontwikkeld in samenwerking met het Jungiaans instituut
 • Software voldoet volledig aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
De ODC meting geeft een zeer uitgebreide rapportage voor eigen gebruik. Deze wordt beschikbaar gesteld na de persoonlijke terugkoppeling.
Inzetten ODC coaching en ODC tool

De ODC Tool is in te zetten als:

 • Als persoonlijk ontwikkelings-, coachingstool.
 • Bij assessments.
 • Teamsamenstellingen.
 • 360 graden feedback.
 • Talentmanagement.
 • Als strategisch HR Tool.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op.