The Work organisaties

“Ik kan het niet”
“Mijn baas vraagt echt te veel van mij”
“Mijn inbreng wordt vast niet gewaardeerd”
“Anderen weten meer dan ik”
“Vroeger was het allemaal beter”

Wilt u dat uw medewerkers flexibel kunnen meebewegen in tijden van verandering? Zou u de saamhorigheid binnen uw team graag versterken? Wilt u een individuele medewerker graag een extra steun in de rug geven?

Tijdens een intensieve workshop of coachingstraject:

Worden belemmerende gedachten en overtuigingen geïdentificeerd en onderzocht zodat het denken wordt verhelderd. Gaan uw medewerkers beter herkennen welke problemen van henzelf zijn en welke van een ander. Kunnen onderwerpen aan bod komen als: Helder en authentiek communiceren, grenzen stellen of juist grenzen verleggen, omgaan met kritiek

Met behulp van de gebruikte methode kunnen het verstand, het gevoel en de actie beter op één lijn komen, waardoor ruimte ontstaat voor innerlijke rust en ontspanning. Wat weer ten goede kan komen aan de productiviteit en de betrokkenheid van uw medewerkers. En daarmee de prettige sfeer binnen uw organisatie.

Wist u trouwens dat bedrijven met betrokken personeel en een goed werkklimaat financieel bijna vijf keer zo goed presteren dan bedrijven die deze zaken niet zo goed op orde hebben? The Work® is een zelfhulpmethode. Eenmaal bekend met dit proces bezitten uw medewerkers een krachtig tool waar zij in iedere stressvolle situatie op terug kunnen vallen.

Een coachingstraject bestaat uit 6 individuele coachingsessies van ongeveer anderhalf uur, inclusief intake en evaluatie. Een workshop bestaat uit een intake, 2 ervaringsdagen en evaluatie. Tijdens de eerste ervaringsdag worden de basisvaardigheden geleerd. De tweede ervaringsdag wordt besteed aan verdieping.

The Work is ook uitstekend in te zetten voor reïntegratietrajecten en als ondersteuning voor reïntegratiebureau’s/ UWV’s
 
Wil je meer informatie of een afspraak maken neem dan contact met mij op. Ook kun je verder lezen wat The Work voor jouw persoonlijk kan betekenen.
 

Reïntegratietrajecten

“Andere zijn beter dan ik”
“Zij begrijpen mij toch niet”
“Die baan is vast weer te zwaar”
“Ik had nooit ontslagen mogen worden”
“Het leven is oneerlijk”

Soms vraagt een reïntegratietraject meer dan ondersteuning bieden met scholing, het vinden van een nieuwe baan of begeleiding bij het hervatten van eigen werk. Belangrijk voor succesvolle reïntegratie is dat er voor de kandidaat geen emotionele lading meer gekoppeld zit aan de uitval en dat de terugkeer naar de arbeidsmarkt met vertrouwen te gemoed wordt gezien. Helaas kunnen belemmerende overtuigingen en stressvolle gedachten een succesvolle reïntegratie soms in de weg staan.

Heb je een kandidaat die wel wat steun in de rug kan gebruiken om in beweging te komen en een volgende stap te zetten? Ik laat jouw kandidaten ontdekken hoe zij de stagnatie kunnen opheffen door ze kennis te laten maken met een van de meest krachtige methodes van dit moment, namelijk The Work® van Byron Katie.

The Work® is een simpel en zeer effectief proces dat kandidaten bewust maakt van belemmerende gedachten en de invloed die deze hebben op hun functioneren en hun gevoel van welzijn. Wanneer een belemmerende gedachte met dit proces wordt onderzocht kan de stagnatie plaats maken voor nieuwe energie die de kandidaten helpt weer authentiek te worden en het beste uit zichzelf te halen. Zo komen zij beter in hun vel te zitten en leren meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen functioneren.

The Work® is een zelfhulpmethode. Eenmaal bekend met dit proces bezitten kandidaten een krachtige tool waar zij in iedere stressvolle situatie op terug kunnen vallen.

Een coachingstraject bestaat uit 6 individuele sessies van ongeveer anderhalf uur, inclusief intake en evaluatie. Een workshop bestaat uit een intake, 2 ervaringsdagen en evaluatie. Tijdens de eerste ervaringsdag worden de basisvaardigheden geleerd. De tweede ervaringsdag wordt besteed aan verdieping.